Процес на работа на нисконапонски разводни уреди

2023-05-14

Висок и низок напон дистрибутивен кабинет е систем за напојување за дистрибуција, контрола, мерење и кабелска опрема за поврзување, следново е да се воведат процедурите за работа на висок и низок напон дистрибутивен кабинет.
1. Кога работите на сите и на дел дискови под напон, опремата за одржување треба да биде одвоена од опремата за работа со јасни знаци.
2. Секундарните намотки на струјните трансформатори и напонските трансформатори треба да бидат трајно и сигурно заземјени.
3. При работа на секундарното коло на струјниот трансформатор во работа, треба да се преземат следните безбедносни мерки:
3.1 Не исклучувајте ја тековната јамка.
3.2 За сигурно краток спој на секундарниот калем на КТ, мора да се користат листот за краток спој и кратка рута. Намотувањето на жицата е забрането.
3.2 Не извршувајте никаква работа на јамката и жицата помеѓу КТ и приклучокот за краток спој.
4. Кога напонскиот трансформатор работи во секундарното коло, треба да се преземат следните безбедносни мерки:
4.1 Строго спречувајте краток спој или заземјување
4.2 Треба да се користат изолациски алатки, да се носат изолациски ракавици и да се оневозможат соодветните уреди за заштита на релето пред работа доколку е потребно.
4.3 Потребно е да се инсталираат специјални прекинувачи и осигурувачи кога се приклучува привремено оптоварување.
4.4.
4.5.
4.6 Персоналот кој ја проверува заштитата од прекин на електричната енергија и секундарното коло нема да врши никакви операции на прекинување без дозвола на дежурниот персонал.